ÜRÜNLERİMİZ
YÜZEY AKTİFLER

Sodyum Alkan Sülfonat
Sls Powder– Granul (Sodium lauryl sulfate) BU KISIM DÜ BU KISIM DÜZELTİLECEKTİR.
Ales (Ammonium Lauryl Ether Sulfate)
Sles (sodium lauryl ether sulfate)
Labsa (Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid)
Alkan Sülfonat
Sülfosüksinatlar
Sodium Lauryl Sarcosinate
Quartamin
Esterquat
Toz Labsa
Decyl Glocoside
Cocoamid DEA - MEA
Coco Yağı Asidi
Alfonat 30 (Hypo Kıvamlaştırıcı)
Betain %35-45
Nonilfenoletoksilatlar NP 30-15-10-8-6-4
Oxo Alkoller (Az Köpüklü Noniyonik)
Lineer Alkol (Az Köpüklü Noniyonik)
Kule Tozu 15/35 Aktif
Sodyum Kümen Sülfonat (Toz/Sıvı)
Tridesil Alkol 3-5-6-8-12 EO
Sedef
Opaklaştırıcı

AMİNLER & ETANOLAMİNLER

Mono-Etanol Amin

Di-Etanol Amin

Tri-Etanol Amin

ASİTLER & ALKALİLER & TUZLAR

Amonyak
Asetik Asit
Formik Asit
Hidroklorik Asit
Fosforik Asit
Nitrik Asit
Oksalik Asit
Borik Asit
Sitrik Asit
Sülfamik Asit
Boraks Dekahidrat
Stearik Asit
Hidrojen Peroksit %35

Hidrojen Peroksit  %50 Evonik
TAED Mavi - Beyaz - Yeşil - Kırmızı
Magnezyum Hexaflorasilikat
Oleik Asit
Sodyum Bi Sülfat
Boncuk Kostik
Payet Kostik
Potas Kostik
Sıvı Kostik
Sodyum Hipoklorit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Karbonat (Hafif/Ağır)
Sodyum Bikarbonat
Sodyum Perkarbonat
Sodyum Hekza Metafosfat
Sodyum Metasilikat Anhidrat Pentahidrat
Tetra Potasyum Pirafosfat
Tetra Sodyum Pirofosfat
Mono Sodyum Fosfat
Di Sodyum Fosfat
Tri Sodyum Fosfat
STPP (Toz-Granül)
KTPP (Toz-Sıvı)
Magnezyum Sülfat
Üre

GLİKOLLER & SOLVENTLER

Monopropilenglikol
Polietilenglikol (PEG 300,400,600)
Butil Glikol
Butil Di Glikol
İzo - Propil Alkol
Metilen Klorid
Mono Etilen Glikol
Aseton
Gliserin (Farma - Teknik)
Optik Beyazlaştırıcı (Toz - Sıvı)
Butil Asetat
Etil Asetat
Etil Di Glikol
Perkloretilen
Trikloretilen
Köpük Kesici (Toz - Sıvı)

İYON TUTUCULAR & FOSFONATLAR

Anyonik Kopolimer (ECOPOL DT)
Homopolimer (ECOPOL YK 4500)
EDTA 4 Na, 2 Na
Fosfonat HEDP (Toz - Sıvı)
Trietilenglikol
Ecopac
Ecopol HPX
Fosfonat PBTCA
NTA Acid
Fosfonat ATMP
Fosfonat EDTMPA
Fosfonat DTMPA/7 Na
Poliakrilatlar

KIVAMLAŞTIRICILAR & AMİNOKSİTLER

Ksantham Gum
Oleyl Amine 2 EO
Lauryl Amin Oksit
Katyonik Kıvamlaştırıxı

KORUYUCULAR & UV ABSORBERLER & ENZİMLER

DMDMH (Hidantoin)
Benzalkonium Chloride
Kathon CG
Triclosan
Benzofenon 3-4
UV Absorber (Sıvı)
Formaldehit
Korozyon İnhibtörü
2'li Enzim
Enzim-Toz (PROTEASE)
Sodyum Nitrat

SİLİKONLAR & WAXLAR

Silikon Yağı
Emülsiyonlar
Bees Wax

OTOMOTİV & ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

ATP 70 (Oto Lastik ve Torpido Parlatıcısı)
FBT Cleaner (Fren Balata Temizleyici)
Silikon Emilsiyonu ve Silikon Yağı
Çelik Parlatıcı

ESANSLAR

Yağ Bazlı Esanslar

BOYALAR

Su ve Yağ Bazlı Boyalar